Blog 03.17: Brain, Mind en Body

HET IDEALE KANTOOR

Hoe ziet de toekomst van onze kantoorinrichting eruit? Welke ontwikkelingen zijn er en waar staan we nu? John Venneman, creatief brein van Human-Space, deelt in een regelmatig verschijnende blog zijn visie en ervaringen als ‘inrichtingsprofessional’.

 

 

Brain, Mind en Body komen samen

In een gezond & slim kantoor

 

De razendsnelle technologische ontwikkelingen hebben de afgelopen decennia kantoorinrichters voortdurend uitgedaagd creatief te kijken naar de functie van ‘de werkplek’. Met flex buildings, green buildings en blue buildings maakten we grote stappen in de evolutie naar ‘het ideale kantoor’. De volgende is naar mijn mening het ‘Gezond & Slim kantoor’. Daarin komt al het goede van de innovaties van de afgelopen jaren samen.

Het thema van dit blog is ‘Het Ideale Kantoor’. Bestaat dat? Het zal duidelijk zijn dat de voorwaarden daarvoor voortdurend moeten worden bijgesteld. Wat nu als ideaal wordt gezien, kan over vijf of tien jaar alweer achterhaald zijn. Maar elk tijdperk kent zijn ‘optimale’ kantoorinrichting. Een ‘Gezond & Slim kantoor’ is een concept dat aan alle eisen van deze tijd voldoet en aan de behoeftes van alle partijen tegemoetkomt.

 ‘Gezond’ behoeft nauwelijks uitleg: een kantoorgebouw moet goed zijn voor de mensen die er in werken en in ieder geval niet ongezond zijn. Met ‘slim’ bedoel ik: ons kantoor moet in deze tijd makkelijk aangepast kunnen worden aan rek en krimp, aan steeds veranderende aantallen medewerkers. En uiteraard moeten de toepassingen van technologie en digitalisering up-to-date zijn, een Smart Office. Duurzaamheid zie ik hierbij als vanzelfsprekend, zeker als we uitgaan van lange termijn investeringen.

 

Multidisciplinair samenwerken

Het gezonde en slimme kantoor heeft een aantal elementen in zich die ervoor zorgen dat de verschillende belangen van ontwikkelaars, beleggers, eigenaren, huurders en de uiteindelijke gebruikers van het kantoorgebouw samen komen. Om dit gezamenlijke doel te realiseren is een integrale en multidisciplinaire benadering nodig. Het dwingt alle betrokken partijen toekomstgericht samen te werken en duurzame, lange termijn-relaties met elkaar aan te gaan.

Kantoorinnovaties komen niet meer, zoals bij de opkomst van Het Nieuwe Werken en de flexkantoren, voornamelijk tegemoet aan facilitaire aspecten en werkgeverswensen. Vierkante meters besparen en de productiviteit verhogen is uiteraard nog steeds belangrijk, maar sinds de eeuwwisseling is ook het duurzaamheidsdenken een grote rol gaan spelen. Sinds een jaar of tien kunnen we daar de aandacht voor gezondheid aan toevoegen. Organisaties willen ziekteverzuim beperken en hun professionals – het menselijke kapitaal – een goede en gezonde werkomgeving bieden.

Het Blue Building Institute lanceerde in 2017 het WELL- certificaat in Nederland, een internationaal erkende standaard voor de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Een belangrijke stap in de richting van het (meer) gezonde kantoor. Om een goede score bij de WELL certificering te behalen moeten alle partijen samenwerken zoals eerder betoogd, zowel vastgoedeigenaar als gebruiker.

 

Brain, Mind & Body – een belangrijke drie-eenheid

Het concept ‘gezond & slim kantoor’ benader ik als een drie-eenheid van Brain, Mind en Body. Drie niveaus waarop je met z’n allen zou moeten denken en samenwerken om te komen tot dat gezonde én slimme – of flexibele – kantoor:

  • Brain (het verstand):   alles wat meetbaar en concreet is
  • Mind (de geest):          alles wat met het onbewuste te maken heeft, de zintuiglijke ervaringen, de psychologie van een omgeving
  • Body (het lichaam):    alles wat met lichamelijke gezondheid te maken heeft

 

Een Gezond & Slim kantoor levert op korte en vooral ook op de lange termijn positieve resultaten voor iedereen: gezonde en tevreden medewerkers, economische voordelen voor de werkgever en een beter rendement op het vastgoed.

In de praktijk zie ik het helaas nog te weinig. Toch zijn er voorbeelden. Zo heeft het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie in Amersfoort een mooie aanzet gemaakt met een gezond & slim kantoor. Daarover meer in mijn volgend blog. Ik zal dan ook toelichten hoe de Brain, Mind en Body niveaus vertaald zijn naar concrete toepassingen.

 

John Venneman/ Human-Space | 21 oktober 2017 | Eindredactie Buurman Schrijfwerk

 

 

Pin It