KNGF

Nieuwe werkomgeving KNGF ‘gezond en slim’

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie in Amersfoort heeft haar vernieuwde huisvesting in gebruik genomen. Human-Space heeft hiervoor een ontwerp gemaakt met als uitgangspunt ‘Het gezonde & slimme kantoor’.

In december 2017 is in Inside Information een artikel van dit project verschenen. Zie de PDF.

 

Het gezonde en slimme kantoor

Gezond door de toepassing van zit-sta werkplekken en een activiteit-gerelateerd kantoor met centrale meet & greet waardoor medewerkers veel in beweging zijn om bijvoorbeeld koffie te halen of centraal informeel te overleggen. Maar ook veel aandacht voor akoestiek, klimaat, daglicht, de juiste lichtkleur en hoeveelheid kunstlicht met LED. Ook al is het een open kantoor, medewerkers hebben het gevoel een eigen plek te hebben waar men prettig kan werken. Iedereen heeft de keuze om, afhankelijk van de taak, een open of gesloten werkplek te gebruiken. Communicatie als basis, privacy en concentratie wanneer nodig.

Slim door het zeer effectieve gebruik van M². De 75 medewerkers gebruiken door toepassing van flexplekken nu ongeveer de helft minder M² dan in de situatie vooraf waarin men veelal met twee personen een kamer met vaste werkplekken had . Maar ook slim door het uitgekiende kantoorconcept. In de centraal geplaatste Meet & Greet wordt niet alleen koffie gedronken en informeel overlegd, de ruimte wordt ook gebruikt voor aanlandplekken waardoor rek en krimp van de organisatie gemakkelijk op te vangen is. Direct naast de meet & greet zijn algemeen te gebruiken spreekkamers gesitueerd.

Zitten is het nieuwe roken

Bewegen is een actueel thema en krijgt vanzelfsprekend bij KNGF veel aandacht.
Over de gehele lengte van de etage is een zogenaamde ‘Beweegstraat’ gerealiseerd waar allerlei noviteiten op het gebied van dynamisch werken gedurende een bepaalde periode uitgetest kunnen worden

Themakamers

Aan de beweegstraat zijn een zestal bespreekkamers geprojecteerd die ieder een voor KNGF relevant thema uitdragen; bewegen, geschiedenis, innovatie, onderwijs, gezondheid en lichaam.