Visie Human-Space

Human Space benadert huisvestingvraagstukken op integrale wijze en verbindt de acht dimensies Mens, Ruimte, Organisatie, Economie, Emotie, Technologie, Maatschappij en Milieu bij de ontwikkeling van het huisvestingsconcept.

WAT LEVERT DE AANPAK VAN HUMAN-SPACE OP?

  • Verhoging productiviteit
  • Verlaging huisvestingkosten
  • Verbetering medewerkertevredenheid
  • Duurzamer werken en huisvesten