AANPAK Human-Space

WELKE AANPAK HEEFT HUMAN-SPACE?

Human-Space is een netwerkorganisatie met een gefaseerde en multidisciplinaire aanpak en heeft daarbij een onafhankelijke rol naar uitvoerende partijen . Vooraf geformuleerde doelstellingen leiden tot blijvende resultaten. Van visie naar actie……

De diensten die Human-Space kan leveren zijn op te delen in vier fasen en acht stappen:

Ruwweg zijn de activiteiten per stap als volgt te omschrijven:

  • Analyse van uitgangspunten d.m.v. brainstormsessie, workshop en/of interviews.
  • Visieformulering, vastgelegd in een Programma van Eisen.
  • Conceptontwikkeling /Schetsontwerp (SO). Design in de vorm van een interieurontwerp (VO + DO) + bestek.
  • Werkvoorbereiding; aanvragen van offertes en maken van planning.
  • Uitvoering door de geselecteerde partijen en toezicht houden.
  • Implementatie van ‘anders werken’ in overleg met opdrachtgever.
  • Doorontwikkeling van het huisvestingconcept indien gewenst.